Styrelsen och Styrelseprotokoll

2019

Ordförande: Lennart Måssebäck  +34 652 297 001 , +46 706 773 437
Körledaren: Yvonne Liss : +34 669 006 253
V. Ordförande: Tor Thoresen +47 930 080 69
Sekreterare: Ulla Holmström +46 738 024 193
Kassör: Björn Johansson +46 705 388 321
Ledamot och Teknik/Webb: Lars Öberg +46 709 740 680

Klicka på namnet om du vill skicka ett mail!