Hälsning från avgående ordföranden

Ulla tar nu över som ordförande

Jag vill passa på att tacka er alla för de nästan 5 år jag haft förmånen att vara er ordförande och även för åren före då jag ingick i styrelsen under Christer Johanssons och Lars Wångdahls ledning.
Jag har också haft förmånen att samarbeta med Elisabeth Granlund, framför allt med Yvonne Liss samt ett kort ögonblick med Anibal Cano Pettersen som alla tre varit oerhört engagerande och positiva dirigenter/inspiratörer.

För mig kommer dessa år för alltid att vara ljusa minnen även om vi ibland tyckt olika och haft egna preferenser för repertoar och framföranden. Underbara minnen!

Men, allt har sin tid och nu var jag mogen av avträda funktionen som ordförande. Valberedningen har gjort ett mycket bra val och jag vill med dessa ord varmt välkomna Ulla Holmström som körens nya ordförande. Hennes styrelse är väl förberedd för de utmaningar som ligger framför oss. Om du har några frågor Ulla, som jag kan besvara så är du alltid välkommen, men jag vet också att varje tillträdande har en vilja att själv forma framtiden.

Jag ser med glädje fram mot den tid då vi kan börja träna igen och planera för nya konserter. Coro Nordico har en ljus framtid!

Mil Palmeras 2020-11-19 Lennart Måssebäck

Texten går år att ladda ner nedan.

Ingen sång i höst!

Tack för era enkätsvar!

Detta ger oss möjlighet att agera inför höstens beslut om aktivitet eller inte.

33 av 60 sångare har svarat, dvs drygt hälften. 16 av er kommer under hösten att resa ner till Spanien, 8 finns redan där och 9 har sagt att de inte kommer i höst. Av de som kommer så kommer de flesta i september till tidig oktober. Cirka en tredjedel kommer säkert att vara kvar över 1´a advent, en tredjedel stannar kanske och den sista tredjedelen åker hem innan.

Två tredjedelar av er vill att hela säsongen ska ställas in, en sjättedel vill vänta och se, medan den sista sjättedelen vill börja i oktober om restriktionerna har släppt. Hälften vill vara utomhus och hälften inomhus, om vi ska sjunga.

ALLA vill att vi ska fullfölja vår idé om att skänka pengar till den nya kyrkans instrument.  Två tredjedelar tycker att 1000 € är lämpligt medan en tredjedel tycker 2000 €.

Med dessa resultat som stöd har styrelsen haft ett möte över länk och beslutat följande:

1.      Vi ställer in höstens sjungande helt men följer utvecklingen och satsar dessutom på att träffas under oktober i den nya kyrkobyggnaden för någon slags social samvaro och kanske formellt överlämnande av pengar till kyrkans styresmän.

2.      Vi skänker 1000 € till inköpet av ett instrument av god kvalité. På grund av kyrkans uteblivna intäkter från våra fikastunder mm, skänker vi ytterligare 750 € till kyrkans övriga verksamhet. Vi har fått indikation på att kyrkans ekonomi kan behöva stöd och för oss är kyrkans fortsatta verksamhet av avgörande betydelse.

3.      Ersättning till Anibal utbetalas som avtalat för våren 2020. För hösten 2020 avser vi att ta upp en diskussion med honom.

4.      Om situationen lättar under hösten siktar vi på att återuppta verksamheten i normal omfattning våren 2021.

Dessa beslut är vi naturligtvis beredda att försvara vid det planerade årsmötet i mars 2021.

Med önskan om en trevlig, men tyvärr körsångsfri höst, tecknar vi

För styrelsen i Coro Nordico
Kungsbacka 2020-08-23

Lennart Måssebäck
Ordförande (på övertid)

Sjunga i December!

Hej 
Det finns några uppgifter kvar nu i december där vi skulle kunna bjuda på lite sång.Det första tillfället är söndagen den 3 dje advent 15/12 då vi inom gudstjänsten även kommer att ta ett avsked av Christer Johansson. Det vore trevligt om vi kunde sjunga något även om det blir unisont, därför skulle jag vilja att de som har möjlighet att vara med, träffas i kyrkan på söndagen kl 10:15 innan gudstjänsten  för att öva in något enkelt.

Sedan skulle vi kunna sjunga några julsånger på juldagen men då behöver vi öva lite mer. Kyrkan är nu i stort sett stängd  så därför föreslår jag att de som kan medverka träffas hos mig C/Limon 21 E3:2A Playa Flamenca onsdagen 18/12 kl 14.Trevlig jul önskas alla även de som inte har möjlighet att delta här på Costa Blanca under julen.
Yvonne

(Upplagd av Lars Ö)