Ingen sång i höst!

Tack för era enkätsvar!

Detta ger oss möjlighet att agera inför höstens beslut om aktivitet eller inte.

33 av 60 sångare har svarat, dvs drygt hälften. 16 av er kommer under hösten att resa ner till Spanien, 8 finns redan där och 9 har sagt att de inte kommer i höst. Av de som kommer så kommer de flesta i september till tidig oktober. Cirka en tredjedel kommer säkert att vara kvar över 1´a advent, en tredjedel stannar kanske och den sista tredjedelen åker hem innan.

Två tredjedelar av er vill att hela säsongen ska ställas in, en sjättedel vill vänta och se, medan den sista sjättedelen vill börja i oktober om restriktionerna har släppt. Hälften vill vara utomhus och hälften inomhus, om vi ska sjunga.

ALLA vill att vi ska fullfölja vår idé om att skänka pengar till den nya kyrkans instrument.  Två tredjedelar tycker att 1000 € är lämpligt medan en tredjedel tycker 2000 €.

Med dessa resultat som stöd har styrelsen haft ett möte över länk och beslutat följande:

1.      Vi ställer in höstens sjungande helt men följer utvecklingen och satsar dessutom på att träffas under oktober i den nya kyrkobyggnaden för någon slags social samvaro och kanske formellt överlämnande av pengar till kyrkans styresmän.

2.      Vi skänker 1000 € till inköpet av ett instrument av god kvalité. På grund av kyrkans uteblivna intäkter från våra fikastunder mm, skänker vi ytterligare 750 € till kyrkans övriga verksamhet. Vi har fått indikation på att kyrkans ekonomi kan behöva stöd och för oss är kyrkans fortsatta verksamhet av avgörande betydelse.

3.      Ersättning till Anibal utbetalas som avtalat för våren 2020. För hösten 2020 avser vi att ta upp en diskussion med honom.

4.      Om situationen lättar under hösten siktar vi på att återuppta verksamheten i normal omfattning våren 2021.

Dessa beslut är vi naturligtvis beredda att försvara vid det planerade årsmötet i mars 2021.

Med önskan om en trevlig, men tyvärr körsångsfri höst, tecknar vi

För styrelsen i Coro Nordico
Kungsbacka 2020-08-23

Lennart Måssebäck
Ordförande (på övertid)