Körmöte 2020 / Körledare

Inbjudan till körmötet 2020 samt info om vår nye körledare hittar du under menyvalen “Medlem / Körmöte 2020” (kräver inloggning)