Nytt om våren 2020 (uppdaterad)

Uppdaterad!

Kören börjar sina övningar den 26 feb (prel)
Tiden är 13.30 till 16.30
Mer info om körledare kommer inom kort

Körmötet (Årsmötet) blir den 18 mars

(några punkter från dagens styrelsemöte)

.