Till övningen 16/10 kommer vi att öva i första hand:

1.Jag diggar dig
2.Can you feel 
3.In the name of the Lord
4.Heal the world
5.Halleluja Cohen
6.Sov på min arm (skriv in texten för vers 2)
7.Jeg vill takke deg
8.Born under the wandering star 
9.You don’t own me
10.Fly me to the moon
11.Downtown
12.For once in the lifetime 

….men glöm inte att öva påföljande hemma
13.Starke barmhertige
14.I himmelen
15.Sanctus
16.Fångarnas kör
17.Do re miGracias 
18.Bort allt vad oro
19.La llamada